| Wolontariat

Zgłoszenia wolontariuszy należy przesłać na druku zgłoszenia IMPJiM2013-wolontariat.doc, w formie elektronicznej, na adres: mpjim2013@kendo.bydgoszcz.pl do dnia 19.05.2013 r., do północy. Przesłaną później deklarację wolontariusza należy wydrukować i podpisaną przekazać w formie papierowej Organizatorowi do dnia 22.05.2013 r., po wcześniejszym zakwalifikowaniu przez Organizatora.