| Imprezy towarzyszące

Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieży są główną imprezą tego dnia. Niemniej chcemy gorąco zaprosić Państwa do współtworzenia tego wydarzenia sportowego. Służyć temu powinny imprezy towarzyszące. Proponujemy udział w dwóch konkursach skierowanych do dzieci i młodzieży. Są to:
- konkurs rysunkowy pn. „Moja mała Japonia” dla dzieci w wieku 7-9 lat
- konkurs fotograficzny pn. „Sporty i sztuki walki w obiektywie” dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 10-15 lat i 16-23 lata.
Na dalszych stronach zamieściliśmy szczegóły wydarzeń.