| Regulamin Konkursu Fotograficznego

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 „Sporty i sztuki walki w obiektywie”
bydgoski przegląd młodzieżowej fotografii

Organizator

 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 6 w Bydgoszczy
 • Bydgoskie Stowarzyszenie Kendo, Iaido i Jodo

Cel

 • pokaz zdjęć pojedynczych ukazujących wysiłek fizyczny, osoby, emocje, wybrane dyscypliny sportowe z grupy japońskich sportów i sztuk walki.
 • prezentacja fotoreportaży, relacji sportowych z różnych zawodów, konkursów i festiwali,
 • promocja zdrowego stylu życia
 • odkrywanie i popularyzowanie talentów fotograficznych

Regulamin konkursu

 • zdjęcia może dostarczyć młodzież i studenci uczący się w Bydgoszczy oraz mieszkańcy miasta w dwóch kategoriach wiekowych: 10-15 lat i 16-23 lata.
 • 5 fotografii to maksymalna ilość dla zdjęć pojedynczych
 • 2 zestawy fotografii to maksymalna ilość dla fotoreportaży
 • rozdzielczość zdjęcia maksymalnie do 10 Mb
 • formą zdjęć mogą być zarówno fotomontaże jak i fotografia czysta
 • zdjęcia będą przyjmowane tylko w formie cyfrowej, dostarczone listem elektronicznym: konkurs.foto@kendo.bydgoszcz.pl
 • parametry pliku: format zapisu JPG,  rozdzielczość zdjęcia maksymalnie do 10 Mb, kadrowanie dowolne)
 • nagrodzone zdjęcia przechodzą na własność organizatora, będą wykorzystywane przez  Bydgoskie Stowarzyszenie Kendo, Iaido i Jodo, w celach marketingowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu, w środkach społecznego przekazu w celu informacji i reklamy.
 • W treści e-maila autor zdjęcia umieszcza oświadczenie:

 Oświadczam, że jestem jedynym autorem zdjęć zgłoszonych do konkursu. Osoby na fotografii zgodziły się na rozpowszechnianie ich wizerunku. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie moich danych osobowych dla reklamy konkursu.
Imię i nazwisko.

 • termin nadesłania zdjęć do 20 maja 2013 r.
 • autorzy zostaną powiadomienie listem elektronicznym o werdykcie Jury.
 • przegląd jest bezpłatny
 • komisarz przeglądu organizuje obrady Jury i pokaz prac
 • członkowie Jury decydują o udziale prac w przeglądzie
 • nadesłane zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Skład Jury

 1. Piotr Wieczorek, bydgoski fotograf
 2. Janusz Stępowski, prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo
 3. Komisarz Adam Juszkiewicz, nauczyciel fotografii, redaktor portalu www.fotografbydgoski.pl

Zakończenie konkursu i nagrody

 • 1 czerwca 2013 w Młodzieżowym Domu Kultury nr 6 w Bydgoszczy
 • prezentacja prac w trakcie zawodów, a wręczenia nagród podczas ceremonii zamknięcia Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieży w Kendo
 • spotkanie z zawodowym fotografem

 e-mail: konkurs.foto@kendo.bydgoszcz.pl