| Regulamin Konkursu Rysunkowego

KONKURS RYSUNKOWY

Moja mała Japonia

Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury nr 6 w Bydgoszczy
Bydgoskie Stowarzyszenie Kendo, Iaido i Jodo

 

Cel

 • Stworzenie prac rysunkowych przedstawiających wyobrażenie dzieci o Japonii, jej kulturze, historii i czasach współczesnych,
 • Aktywizacja dzieci i rodziców do poznawania kultur innych państw, kształtowanie wyobraźni dzieci, sposób wyrażania myśli poprzez rysunek,
 • Odkrywanie i popularyzowanie talentów wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym

 

Regulamin konkursu

 • Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 9 lat , które mieszkają lub uczą się w Bydgoszczy,
 • Konkurs jest bezpłatny.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu jedną pracę w formacie A4 lub A3, wykonaną dowolną techniką rysunkową. Dopuszcza się łączenie technik realizacji dzieła.
 • Praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana wg wzoru:
  - imię i nazwisko autora,
  - wiek
  - adres
  - dane kontaktowe: e-mail, nr telefonu
 • W przypadku prac przesyłanych przez szkoły lub inne placówki (wychowawcze, kulturalno-oświatowe) należy na odwrocie pracy dołączyć informacje:
  • imię i nazwisko nauczyciela
  • nr i adres szkoły/placówki
  • e-mail, nr telefonu.
 • Prace należy przesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 6, ul. Koronowska 74, 85-405 Bydgoszcz, lub dostarczyć osobiście do MDK nr 6 lub sekretariatu ZS nr 16, ul. Koronowska 74 w Bydgoszczy,  z dopiskiemMoja mała Japonia.
 • Termin nadesłania prac do 20 maja 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego).
 • O wynikach konkursu autorzy zostaną powiadomieni listem elektronicznym.
 • Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do wystawy i nagrodzone.

Zakończenie konkursu i nagrody

 • Prezentacja prac odbędzie się 1 czerwca 2013 w Młodzieżowym Domu Kultury nr 6 w Bydgoszczy w trakcie Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieży w Kendo, natomiast wręczenie nagród  podczas ceremonii zamknięcia zawodów.
 • Organizatorzy przewidują przyznanie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 • Dostarczone prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celach marketingowych
 • Członkowie Jury decydują o udziale prac w wystawie.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 • Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konkurs.rysunek@kendo.bydgoszcz.pl

 

Skład Jury

 1. Zbigniew Jastrowski, bydgoski plastyk, wieloletni nauczyciel rysunku,
 2. Katarzyna Charczuk, pedagog, plastyk,
 3. Komisarz: Adam Juszkiewicz, nauczyciel, MDK 6,
 4. Janusz Stępowski, prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Kendo, Iaido i Jodo

 

e-mail: konkurs.rysunek@kendo.bydgoszcz.pl